Emigration and the Homeless in the West

previous | next

July 28, 2012

Արտագաղթ եւ Արեւմուտքի անտունները. հանրային քննարկում ԱԺԶ-ում

Ընդամենը երեկ գտնվելով Զվարթնոց օդանավակայանում՝ տեսա Հայաստանի ամենաակտիվ հաստատությունը: Հայերի հսկայական խումբ էր դուրս գալիս երկրից միայն հուլիսի 24-ի դրությամբ: 2012-ի առաջին ամիսների ոչ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանը լքել են 51.000 անձ: Արտագաղթի թեման պիտի փորձենք քննարկել ԱԺԶ-ում, ընկերներով, եւ իմ երկու ընկերները՝ Թրուի Հանուլեն Բելգիայից, եւ Սառա Դուգանը՝ Կանադայից, կմիանան մեզ՝ անտուն մարդկանց թեմայով արված իրենց նախագծերով: Հազարավոր դատարկ տներ Հայաստանում եւ հազարավոր անտուններ՝ լցված կապիտալիստական բարգավաճ երկրների երկաթուղային կայարաններում, կամուրջների տակ, փողոցներում: Կխոսենք սոցիալ առողջության ու մենթալ առողջության կապվածության մասին: Համեցեք, եթե հետաքրքրում է:

Կարին Գրիգորյան

երկու խոսք՝ Թրուիից ու ՍառայիցSpending nights and days with a small and changing group of homeless in my own city was and is an eye opener to say the least. The ideas I had beforehand proved to be both right and wrong. Mostly men, all alcoholics, and generally in bad physical and mental condition, yes, but what do they eat, where do they wash or go to the toilet as obvious daily needs? And more importantly what are their histories and their future? What about solidarity and friendship? What about their role in our money-run society?
Homeless remain under the radar, they are looked through, though –surprisingly so– less so then I thought. Our rat race society has no options for them, not even in Belgium, one of the most prosperous of countries on the globe. And more often then not, they plainly refuse to comply.#noroombutaview is a photographic and written project by Trui HanoulleIt is hard to recognize that homless people won’t be accepted with no home, because it sounds like Armenia has given everyone the right to have a home? Am I right? But in Calgary, because our very Western-capitalist attitude, the less you have, the less you are respected (message of my book: you can still be happy even without many belongings). A home is very basic, a need, and if you don’t have that you are respected even less… that is the attitude of Canada and the United States.

#IamrichbutIampoor is a project by Sarah Dugan

photo by Trui Hanoulle

Comments are closed.